Wednesday, June 29, 2011

منطق عمل

وقتی بشود برای ایده‌ای، عقیده‌ای کشته شد، قاعدتا می‌شود برای آن ایده و عقیده آدم هم کشت.
چرا نشود؟ اگر ایده‌ای/ عقیده‌ای آن‌چنان ارزشمند و والاست که می‌شود من و جان نه‌چندان ارزشمندم فدای تحقق/پاسداشت/ زنده نگه داشتن‌اش شوم، خون دیگری که رنگین‌تر نیست، نوبت او هم می‌رسد قاعدتا.‏

No comments:

Post a Comment