Saturday, July 3, 2010

به خاطر فوتبال


یعنی همان‌قدر که شما از احمدی‌نژاد بدتان می‌آید، من به همان اندازه از مارادونا بدم می‌آید، بلکه هم بیشتر. مارادونا برای من نماد تمام صفات نفرت‌انگیز در فوتبال است: هوچی‌گر و جوگیر، بی‌ظرفیت و البته تا مغز استخوان فاسد. مربی‌گری‌اش هم که دست‌کمی از علی دایی ندارد، از آن بدوبیره‌ گفتن‌اش به رسانه‌ها بگیر تا حسادت‌های بی‌معنی به ستارگان تیمش، به گمانم هیچ بعید نیست اگر کنکاش بیشتری بکنیم، رد پایش را پیش کف‌بین‌های آرژانتینی هم پیدا کنیم.

من نمی‌گویم آرژانتین حذف شود چون من طرفدار سنتی آلمان هستم و مثل هر هوادار دیگری دلم می‌خواهد تیم محبوبم قهرمان شود، نه، راستش نفرت من از مارادونا و هوچی‌گری آرژانتینی به حدی است که حتی حاضر بودم قهرمان نشدن آلمان را با حذف آرژانتین طاق بزنم، منظورم البته تا قبل از این شاخ به شاخ شدن اخیر است. می‌خواهم بگویم من آنقدر از این مردک بدم می‌آید که از اول جام با خدا قرار گذاشتم که آرژانتین را هر جوری شده حذف کند، حتی اگر تاوانش حذف آلمان باشد. چه می‌دانستم خدا هم مثل خودم این‌همه عاشق صراحت است و عدل برمی‌دارد این دو تا تیمی که نه فقط سبک بازی‌شان بلکه اخلاق و سکنات و وجنات‌شان هم این‌همه با هم فرق دارد را می‌گذارد جلوی هم. این‌طوری می‌شود که دیگر فقط به خاطر آن فوتبال تیمی منظم و حساب‌شده‌ای که در زوهای خوبش این‌همه به چشم من زیبا می‌آید نیست که دلم می‌خواهد آلمان ببرد، حتی به‌خاطر این متانت مثال‌زدنی‌ای هم که نه در مقابل شکست تحقیرآمیز از صربستان بساط نمایش و گریه‌وزاری راه می‌اندازد و نه بابت له کردن انگلستان با چهار گل از خود بیخود می‌شود و بدمستی می‌کند، حتی به خاطر این متانت کمیاب در فوتبال هم نیست که دلم می‌خواهد آلمان ببرد، من بیش از همه‌ی این‌ها به خاطر خود فوتبال است که دلم می‌خواهد آرژانتین حذف شود.

پی‌نوشت: راستش را بگویم؟ آن‌قدرها امیدوار نیستم، یعنی به نظرم می‌آید یواخیم لو در مقابل وضعیت‌های پیش‌بینی‌ نشده و آشوب‌ناک در فوتبال به شدت بی‌دست‌وپاست، هول می‌شود و بازی از دستش در می‌رود و تعویض‌های وحشتناک می‌کند و رسما گند می‌زند به استراتژی بازی و انسجام تیمی آلمان. همین بی‌دست‌وپایی مربی آلمان است که در مقابل شلوغ‌بازی‌های آرژانتینی بی‌دفاعش می‌کند و ...اما نه، آرژانتین حذف می‌شود حتما، ما با خدا قرار گذاشته‌ایم، مگر نه خدا؟  

No comments:

Post a Comment